ceturtdiena, 2013. gada 2. maijs

Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. (Mat.28:20) 
Mūsu mūžīgā Drauga vienmēr-klātesamības sabiedrība! Kas var būt labāks par to?