piektdiena, 2013. gada 3. maijs

Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū. (Filip.4:7) 
Pat dzīves vētrās Tu vari stāvēt Patiesības Saules staru apstarots.