svētdiena, 2016. gada 8. maijs

Līksma sirds dara līksmu arī vaigu, bet, ja sirds noskumusi, tad zūd arī drosme. (Sal.pam.15:13) 
Tie, kuri ienes gaišumu citu dzīvēs, nevar to nepiedzīvot paši.