ceturtdiena, 2016. gada 5. maijs

Esiet priecīgi vienumēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu. Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums. (1.Tes.5:16-18)
Mēs, cilvēki, esam 3D: gars, dvēsele un miesa. Miesa nevar dzīvot bez elpošanas… pārējais nevar bez lūgšanas.