piektdiena, 2013. gada 12. aprīlis

Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par deviņdesmit deviņiem taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga. (Lūk.15:7) 
Prieks ir debesu valstības pamatbūtība... un tikai tas, kas patiesi atbrīvo.