trešdiena, 2013. gada 10. aprīlis

Dieva Tā Kunga Gars ir pār mani, jo Tas Kungs mani svaidījis sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti... tiem, kas skumst Ciānas dēļ, dāvāt galvas rotu pelnu vietā, prieka eļļu sēru drēbju vietā, svētku drānas noskumuša gara vietā... (Jes.61:1-3) 
Patiesas laimes noslēpums ir spēja atrast prieku citu priekā.