pirmdiena, 2013. gada 15. aprīlis

Bet cerības devējs Dievs lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā Svētā Gara spēkā. (Rom.15:13) 
Patiesākā kristieša pazīme nav ticībai vai mīlestība, bet gan prieks.