piektdiena, 2013. gada 8. marts

Visu ko darāt, darait no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem... (Kol.3:23)
Vienmēr atceries, ka neatkarīgi no tā, ko Tu dari, Tu esi Dieva nozīmēts, Viņa pārstāvis šajā pasaulē.