ceturtdiena, 2013. gada 7. marts

Vai jums, kad visi ļaudis jums teic glaimus! To pašu viņu tēvi darījuši viltus praviešiem. Bet jums, Saviem klausītājiem, Es saku: mīliet savus ienaidniekus, darait labu tiem, kas jūs ienīst, svētījiet tos, kas jūs nolād, lūdziet par tiem, kas jūs kaitina. (Lūk.6:26-28)
Cilvēciskas problēmas Tevi neiznīcinās. Patiesībā, ja Tu rīkosies pareizi, vari būt pat ieguvējs.