piektdiena, 2013. gada 15. marts

Un piesauc Mani bēdu laikā, tad Es izglābšu tevi, un tev būs Mani godāt! (Ps.50:15)
Esi iedzīts stūrī un neredzi izeju? Patiesībā te ir gan vēl kāds ceļš...