pirmdiena, 2013. gada 11. marts

Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības Garu, kas mums liek saukt: Aba, Tēvs! (Rom.8:15)
Kad Tu nāc pie Dieva, Tu vari vienkārši pieklauvēt un doties iekšā. Tev nav jāpiesakās pie sekretāres, vai jāiet caur drošības pārbaudi. Tu nedzirdēsi signālu "aizņemts", ja zvanīsi Viņam. Tu vari uzreiz nokļūt Viņa klātbūtnē.