pirmdiena, 2013. gada 4. marts

Cilvēka sirds izdomā sev savu ceļu, bet vienīgi Tas Kungs pašķir viņa gājumu. (Sal.pam.16:9)
Sabiedrības attieksme pret Tevi, neatspoguļo Dieva attieksmi. Viņam vienmēr ir nākotnes plāni priekš Tevis.