pirmdiena, 2013. gada 22. aprīlis

Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo... (Lūk.19:10)
Ja reizēm šķiet, ka esi nemīlēts un pazudis, tad tomēr pārāk neuztraucies - Viņš nāca tieši pazudušo dēļ...