sestdiena, 2013. gada 30. marts

Viņš zaimots neatbildēja ar zaimiem, ciezdams nedraudēja, bet atstāja visu Tam, kas spriež taisnu tiesu. (1.Pēt.2:23)
Gadījumos kad Tevi apvaino un pazemo, Jēzus pieeja ir vislabākā: rīkoties nevis reaģēt.

piektdiena, 2013. gada 29. marts

Bet ap devīto stundu Jēzus sauca stiprā balsī: ... "Mans Dievs, Mans Dievs, kāpēc Tu esi Mani atstājis?" (Mat.27:46) 
Tāpēc, ka Jēzus pārcieta vislielākās tumsas brīdi, tagad katram 'bezcerības tunelim' ir izeja un katrai 'bēdīgai Piektdienai' var sekot augšāmcelšanās 'trešajā dienā'...

ceturtdiena, 2013. gada 28. marts

...ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu Garā ik brīdi; tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem... (Efez.6:18)
Lūgšana nav nekas maģisks. Tev nav jāzina kādus atslēgvārdus, kas varētu nostrādāt. Lūgšana ir nesamākslota “sirds izkratīšana” Ieinteresētam Uzklausītājam.

trešdiena, 2013. gada 27. marts

Mēs visur topam spaidīti, bet tomēr neesam nomākti; esam bez padoma, bet tomēr neesam izmisuši. Mēs topam vajāti, tomēr neesam atstāti; esam satriekti, tomēr neesam pazuduši. (2.Kor.4:8-9)
Tu vari tikt notriekts pie zemes... tā gadās. Bet pat tad ir kāda stipra roka, kas Tevi paceļ un uzmanīgi norauš putekļus...

otrdiena, 2013. gada 26. marts

Viņš atkal aizgāja otru reizi un lūdza Dievu, sacīdams: "Mans Tēvs, ja šis biķeris nevar Man iet garām, lai nebūtu tas jādzer, tad lai notiek Tavs prāts." (Mat.26:42)
Lūgšana nepiespiež Dievu dot Tev to, ko Tu gribi! Tā sagatavo Tevi pieņemt Dieva gribu savā dzīvē.

pirmdiena, 2013. gada 25. marts

Man pirmo reizi aizstāvoties, neviens nebija klāt, bet visi bija mani atstājuši. To lai viņiem nepielīdzina. Bet Tas Kungs stāvēja man klāt un deva man spēku, lai caur mani sludināšana būtu pilnīga un visi pagāni dzirdētu to... (2.Tim.4:16-17)
Sajūta ka esi atstāts ir… sajūta. Dievs ir parūpējies lai Tu nekad nebūtu atstāts viens. Viņš ir Tev klāt personīgi.

sestdiena, 2013. gada 23. marts

...Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties? Tas Kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties? (Ps.27:1)
Ir cilvēki kas Tevi biedē. Bet Tu padomā par to, kā tas viss beigsies… un neaizmirsti, ka Tev ir draugs - Draugs Visaugstākajā Līmenī.

piektdiena, 2013. gada 22. marts

Un Tas Kungs, Viņš iet tev pa priekšu un Viņš būs ar tevi, Viņš tevi neatstās, nedz tevi pametīs, nebīsties un nebaiļojies. (5.Moz.31:8)
Esi vientuļš, nobijies un bezpalīdzīgs? Esi apmaldījies? Ir draudzīgs Ceļabiedrs, kurš var pavadīt Tevi uz mājām.

ceturtdiena, 2013. gada 21. marts

Žēlastība un uzticība no tevis neatstāsies; nēsā manus baušļus sev valdziņā pakārtus ap kaklu, uzraksti tos uz savas sirds plāksnes, un tu iemantosi labvēlību un laipnību Dieva un cilvēku acīs. (Sal.pam.3:3-4)
Spēku Tu vari smelties no saknēm. Atceries, kas ir Tavi principi un paliec tiem uzticīgs. Uzticies Dieva ieteikumiem.

trešdiena, 2013. gada 20. marts

Atmet dusmas un neļaujies bardzībai, neiekarsti niknumā, jo no tā ceļas tikai ļaunums! Ļaundari taču tiks izdeldēti, bet, kas gaida uz To Kungu, iemantos zemi. (Ps.37:8-9)
Nesatraucies ko cilvēki padomās par Tevi... Svarīgi ir ko Dievs domā. Viņš starp citu apsola mantojumu...

otrdiena, 2013. gada 19. marts

Vēl mazu brīdi - un bezdievīgā vairs nebūs. Tu raudzīsies uz viņa vietu, bet viņa tur vairs nesaskatīsi. Bet lēnprātīgie iemantos zemi un baudīs mieru papilnam. (Ps.37:10-11)
Problēmās der atcerēties Bībeles pieeju: viss nāk un paiet... Aust atkal jauna diena.

pirmdiena, 2013. gada 18. marts

Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt. (Mat.11:28)
Ja stress, kas Tevi nomoka, sāk radīt pat miega problēmas, ir kāda recepte. Dievs iesaka mainīt dienaskārtību... un paņemt brīvdienas.

sestdiena, 2013. gada 16. marts

Ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Viņš jau Savu paša Dēlu nav saudzējis, bet To par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad Viņš līdz ar To mums nedāvinās visas lietas? (Rom.8:31-32)
Reizēm problēmas sāk izskatīties nesamērīgi lielas. Neļauj lai problēmas aizēno Meistaru... labāk lai Meistars aizēno problēmas!

piektdiena, 2013. gada 15. marts

Un piesauc Mani bēdu laikā, tad Es izglābšu tevi, un tev būs Mani godāt! (Ps.50:15)
Esi iedzīts stūrī un neredzi izeju? Patiesībā te ir gan vēl kāds ceļš...

ceturtdiena, 2013. gada 14. marts

Un uzmodies Viņš apsauca vēju un sacīja uz jūru: "Klusu, mierā!" Un vējš nostājās, un iestājās pilnīgs klusums. (Mark.4:39)
Ja situācija šķiet bezcerīga, neprasi lai Dievs Tevi izglābj... labāk lūdz lai Viņš Tev pievienojas. Tas izmainīs visu - arī Tevi.

trešdiena, 2013. gada 13. marts

Tas Kungs ir patvērums tam, kas apspiests, tversme bēdu laikā. Uz Tevi paļaujas, kas pazīst Tavu Vārdu, jo Tu, Kungs, nepamet tos, kas Tevi meklē. (Ps.9:10-11)
Tu esi jau gatavs padoties? Jūties ieslīdzis depresijā un viegli ievainojams? Palīdzība ir tepat pie rokas!

otrdiena, 2013. gada 12. marts

Jebšu man arī pamirtu miesa un sirds, taču Tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīgi! (Ps.73:26)
Katrā zaudējumā var atrast cerību par panākumiem, jo Dievs specializējas 'zaudējumu' novēršanā. Viņš rīkojas pēc izsaukuma.

pirmdiena, 2013. gada 11. marts

Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības Garu, kas mums liek saukt: Aba, Tēvs! (Rom.8:15)
Kad Tu nāc pie Dieva, Tu vari vienkārši pieklauvēt un doties iekšā. Tev nav jāpiesakās pie sekretāres, vai jāiet caur drošības pārbaudi. Tu nedzirdēsi signālu "aizņemts", ja zvanīsi Viņam. Tu vari uzreiz nokļūt Viņa klātbūtnē.

sestdiena, 2013. gada 9. marts

Cilvēka sirds izdomā sev savu ceļu, bet vienīgi Tas Kungs pašķir viņa gājumu. (Sal.pam.16:9)
Sabiedrība var paziņot, ka Tu esi lieks un vairs neesi būtiski izmantojams ekonomikā. Bet sabiedrības attieksme pret Tevi, neatspoguļo Dieva attieksmi. Viņam ir nākotnes plāni arī priekš Tevis.

piektdiena, 2013. gada 8. marts

Visu ko darāt, darait no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem... (Kol.3:23)
Vienmēr atceries, ka neatkarīgi no tā, ko Tu dari, Tu esi Dieva nozīmēts, Viņa pārstāvis šajā pasaulē.

ceturtdiena, 2013. gada 7. marts

Vai jums, kad visi ļaudis jums teic glaimus! To pašu viņu tēvi darījuši viltus praviešiem. Bet jums, Saviem klausītājiem, Es saku: mīliet savus ienaidniekus, darait labu tiem, kas jūs ienīst, svētījiet tos, kas jūs nolād, lūdziet par tiem, kas jūs kaitina. (Lūk.6:26-28)
Cilvēciskas problēmas Tevi neiznīcinās. Patiesībā, ja Tu rīkosies pareizi, vari būt pat ieguvējs.

trešdiena, 2013. gada 6. marts

Apslēp Savu vaigu manu grēku priekšā un izdzēs visus manus noziegumus! Radi manī, ak, Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu! (Ps.51:11-12)
Ja nu ir gadījies, ka grēks ir ticis līdz Tavai sirdij... Pajautā Dievam par sirds pārstādīšanas iespējām!

otrdiena, 2013. gada 5. marts

Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas. (Sal.pam.3:5-6)
Kad nonāc dzīves krustcelēs, tad vari pārbaudīt ceļazīmes, kompasu un karti... tomēr visefektīvāk ir parunāt ar Gidu.

pirmdiena, 2013. gada 4. marts

Cilvēka sirds izdomā sev savu ceļu, bet vienīgi Tas Kungs pašķir viņa gājumu. (Sal.pam.16:9)
Sabiedrības attieksme pret Tevi, neatspoguļo Dieva attieksmi. Viņam vienmēr ir nākotnes plāni priekš Tevis.

sestdiena, 2013. gada 2. marts

Un Tas Kungs, Viņš iet tev pa priekšu un Viņš būs ar tevi, Viņš tevi neatstās, nedz tevi pametīs, nebīsties un nebaiļojies. (5.Moz.31:8)
Esi vientuļš, nobijies un bezpalīdzīgs? Esi apmaldījies? Ir draudzīgs Ceļabiedrs, kurš var pavadīt Tevi uz mājām.

piektdiena, 2013. gada 1. marts

Tas Kungs ir tuvu visiem, kas Viņu piesauc, visiem, kas Viņu piesauc patiesībā. (Ps.145:18)
Šķiet Dievs ir tik tālu prom? Ja kāds ir pārvietojies, tad tas nebija Viņš!