piektdiena, 2013. gada 1. februāris

Un visu, ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts Dēlā. (Jāņa 14:13)
Lūgšana palielina mūsu spēju uzņemt to, ko Dievs mums vēlas dāvināt.