piektdiena, 2016. gada 1. aprīlis

To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība. (2.Kor.5:21)
Mēs varam pieņemt to, ko Kristus darīja, nesaprotot kā tas darbojas. Tomēr mēs nekad nesapratīsim kā tas darbojas, kamēr nepieņemsim to.