ceturtdiena, 2013. gada 7. februāris

Tad Ķēniņš tiem atbildēs un sacīs: patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši. (Mat.25:40)
Zinātne ar laiku atrod zāles lielākajai daļai slimību, tomēr nav vēl atrastas zāles lielākajai cilvēces nelaimei - vienaldzībai!