pirmdiena, 2013. gada 4. februāris

Lai slavēts Dievs, kas nav atsacījies paklausīt manu lūgšanu, nedz novērsis Savu žēlastību no manis! (Ps.66:20)
Mūsu ticības spēks ir atkarīgs no mūsu lūgšanu spēka.
Mūsu cerības spēks ir atkarīgs no mūsu lūgšanu spēka.
Mūsu mīlestības dedzīgums ir atkarīgs no mūsu lūgšanu dedzīguma.