ceturtdiena, 2013. gada 21. februāris

ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt. (Jāņa 15:5)
Kristus ir mūsu pestīšanas sakne... Labie darbi ir pestīšanas augļi.