piektdiena, 2013. gada 22. februāris

Dievs ir gaisma un Viņā nav it nekādas tumsības. Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar Viņu un dzīvojam tumsībā, tad melojam un nedarām patiesību (1.Jāņa 1:5-6)
Ja mēs sakām, ka esam daļa no ļaužu grupas, kuri tic svētam Dievam, tad mums pašiem ir jālīdzinās Viņam.