trešdiena, 2016. gada 30. marts

...jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības. Bet Dievs Savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzū Kristū. (Rom.3:23-24)
Pirmais solis uz pestīšanu ir atzīt - Jā, šāds ir mans patreizējais stāvoklis... bet mana roka ir izstiepta, lai mīlošais Tēvs satver un vada mani.