piektdiena, 2013. gada 8. februāris

Bet, kad pie tevis ir viesības, tad aicini nabagus, kroplus, tizlus, aklus; un tu būsi svētīgs, jo viņiem nav ar ko atmaksāt ... tev būs atmaksa, kad taisnie celsies augšām. (Lūk.14:13-14)
Lielāko daļu problēmu šajā pasaulē izraisa cilvēki, kuri vēlas kļūt ļoti "svarīgi"