piektdiena, 2013. gada 15. februāris

Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana Kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, ... un uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu un atrastos Viņā; negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības, taisnību no Dieva uz ticības pamata. (Filip.3:8-9)
Cilvēks taču netiek glābts skatoties no tā, cik daudz augstskolu diplomu un godarakstu var uzrādīt,... bet gan tāpēc, ka Kristus ir nomiris par viņa grēkiem.