trešdiena, 2013. gada 16. janvāris

Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām: "Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis." (Atkl.21:3-4)
Vai 'viss kārtībā!' arī ir tik labi, cik viegli tas tiek izteikts? Vai viss patiesi notiek? Kad prožektori tiek izslēgti un svētku salūts ir beidzies - kas tad vēl paliek?