trešdiena, 2013. gada 23. janvāris

Svētīgs, kas rūpējas par grūtdieni! Tas Kungs viņu izglābs ļaunā dienā. Tas Kungs to pasargās un uzturēs pie dzīvības... (Ps.41:2-3)
Karaliskajā flotē ir šāds nolikums: "Oficieris nedrīkst teikt neko drosmi atņemošu citam oficierim, pildot dienesta pienākumus."