piektdiena, 2013. gada 18. janvāris

Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. (Efez.2:8-9)
Ir brīži, kad jautājumi ir vairāk nekā atbildes. Un tādā brīdī ir labi atcerēties, ka ticība ir dāvana. Dievs to mums dāvina proporcionāli mūsu vajadzībai.