pirmdiena, 2013. gada 7. janvāris

Jo, cik ir Dieva apsolīšanu, tās ir Viņā [Kristū] jā...! (2.Kor.1:20)
Dievs tur dotos solījumus pat tad, kad šķiet Viņam tas nemaz nav izdevīgi.