ceturtdiena, 2013. gada 31. janvāris

Ja kāds starp jums ir cietējs, lai viņš lūdz Dievu; ja kādam ir priecīgs prāts, lai viņš dzied slavas dziesmas ... Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā. (Jēk.5:13-16)
Dzīve bez lūgšanām padara mūs vājus.