pirmdiena, 2013. gada 28. janvāris

Es pateicos savam Dievam ik reizes, kad vien jūs atceros, vienmēr katrā savā lūgšanā par jums visiem ar prieku aizlūgdams... būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai. (Filip.1:3-6)
Problēmas ir neizbēgamas. Var izvēlēties bēdāties... otra izvēles iespēja ir prieks.