trešdiena, 2013. gada 30. janvāris

...slavēju, godinu un augsti teicu debesu Ķēniņu, jo visi Viņa darbi ir patiesība un visi Viņa ceļi ir taisnība: Viņš var pazemot tos, kas lepnībā staigā. (Dan.4:34)
Iedomīgs cilvēks uz visiem un visu noskatās no augšas... Tāpēc arī nepamana To, Kurš mājo debesīs.